Crisisopvang Van der Valk Hotel

Het COA vangt vanaf dinsdag 30 augustus 2022 tijdelijk 40 alleenstaande, minderjarige asielzoekers op in het Van der Valk Hotel aan de Ruimtevaart. Het COA zorgt ook voor begeleiding en eventueel medische hulp. De opvang is in eerste instantie voor 3 maanden. In goed overleg wordt bekeken of daarna verlenging mogelijk is.

Waarom nog een opvanglocatie?

Aanmeldcentrum in Ter Apel is nog steeds overvol. Afgelopen vrijdag sloeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm en drong bij het Kabinet aan op onmiddellijk ingrijpen, vanwege het grote risico op infectieziekten. Ook werd bijna een punt bereikt waarop ook minderjarigen buiten moesten gaan slapen. Daarom kwam via de veiligheidsregio’s opnieuw een dringende oproep aan gemeenten voor extra opvangplekken.

Vluchtelingen in Amersfoort

Amersfoort wil mensen helpen die hier naartoe komen op zoek naar veiligheid en een toekomst. Ieder mens in nood willen we helpen waar we kunnen. Zo vangt de gemeente Oekraïense vluchtelingen op en vingen we eerder tijdelijk asielzoekers uit Ter Apel op in sporthal Zielhorst.

Wat is een crisisopvanglocatie precies?

Het Van der Valk Hotel stelt tijdelijk een deel van het hotel beschikbaar aan het COA. Het is een crisisopvanglocatie en dus geen asielzoekerscentrum (AZC). Dit betekent, dat mensen er tijdelijk opgevangen worden; het is opgezet vanuit nood. Het COA biedt daarmee mensen in nood een basis aan met bad, bed en brood. Normaliter gaat iedere asielzoeker die Nederland binnenkomt, eerst naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om zich te melden. Daar wordt hij of zij geïdentificeerd en geregistreerd. Vanaf Ter Apel gaan ze naar een opvanglocatie elders in het land, normaliter in een AZC.

Welke asielzoekers verblijven in de crisisopvang?

De groep bestaat uit 40 jongeren, veelal jongens uit Syrië en Eritrea, in de leeftijd tussen de 15 en 18 jaar. De jongeren zijn nog in afwachting van het moment waarop zij zich kunnen registreren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om hun asielprocedure te starten en hebben in Nederland nog geen status. Doordat Ter Apel vol is, kwam deze groep in een crisisopvang in Houten. Die locatie moest deze week sluiten, waardoor de groep nu is overgeplaatst naar Amersfoort.

Begeleiding en veiligheid

Het COA treft maatregelen om ervoor te zorgen dat de opvang op een veilige wijze en zonder overlast verloopt. Er is dag en nacht (24/7) begeleiding aanwezig in het hotel, die de jongeren helpt in hun asielproces en tevens toeziet op de gang van zaken in en om de locatie. In overleg met het hotel zet het COA ook 24/7 beveiliging in: op elke gang komt ‘s nachts een beveiliger te zitten. Daarnaast krijgen alle minderjarige vluchtelingen een voogd. Dat gebeurt via het NIDOS, de voogdijinstelling voor deze jongeren. Verder zorgt het COA voor eventueel noodzakelijke medische hulp

Dagbesteding

De jongeren zijn nog leerplichtig en in samenwerking met de gemeente wordt geregeld dat ze naar school kunnen. Ook komt er een recreatieruimte in het hotel voor dagbesteding en gaat het COA bijvoorbeeld met vrijwilligers activiteiten organiseren buiten het hotel. Normaliter krijgen asielzoekers ook eet- en leefgeld. In het hotel wordt eten verzorgd, dus krijgen ze alleen leefgeld van ongeveer €12,- per week. Het COA is ervaren in de opvang van deze doelgroep. Eerder dit jaar werden in Leusden ook jonge vluchtelingen opgevangen en dit verliep plezierig.

Vragen en meer informatie

Omwonenden ontvangen woensdag 31 augustus een informatiebrief. Gezien de noodzaak voor deze korte termijn, was het helaas niet mogelijk om omwonenden eerder te informeren. Met vragen of zorgen over de opvang in deze locatie kun je contact opnemen met de locatiemanager van het COA, Ben Krol, manager AMV, via het telefoonnummer 06 25744573. Algemene vragen of opmerkingen aan de gemeente kun je mailen naar: vluchtelingen@amersfoort.nl.