Evaluatie autoluwe binnenstad naar de gemeenteraad

Sinds de invoering van de autoluwe binnenstad is er geen sluipverkeer meer. Dat is de belangrijkste uitkomst van de evaluatie die door een onafhankelijk bureau is uitgevoerd. De evaluatie is op 17 november 2022 met een collegebericht aan de raad gezonden.

Een andere uitkomst uit de evaluatie is dat de leefbaarheid en levendigheid van de binnenstad zijn verbeterd. Daarnaast heeft de binnenstad een aantrekkelijker aanzicht gekregen. Ook is het gevoel van verkeersveiligheid vergroot, blijkt uit de evaluatie.

Enquête

De autoluwe binnenstad is op 4 januari 2021 ingevoerd en de gemeenteraad besloot destijds bij amendement om na 1 jaar de autoluwe binnenstad te evalueren. De raad wilde weten wat het effect is van de autoluwe binnenstad op de leefbaarheid, levendigheid, aantrekkelijkheid en veiligheid.

Bewoners, ondernemers en bezoekers werden daarom met een enquête gevraagd, zowel digitaal als op straat, naar hun bevindingen. Een onafhankelijk bureau heeft verkeerstellingen gedaan en die vergeleken met de tellingen voor de invoering van de autoluwe binnenstad. Ook maakte een kentekenonderzoek deel uit van de evaluatie. Via camera’s kon bekeken worden welk verkeer in de binnenstad reed en of er bijvoorbeeld nieuwe sluiproutes ontstonden.

Kijk voor meer informatie op De autoluwe binnenstad.