Leden voor adviescommissie

We zoeken 2 nieuwe leden, die ons binnen de kaders van de Subsidieregeling projecten professionele kunst en cultuur kunnen adviseren over projectaanvragen.

Over de vacature

Sluitingsdatum
20 februari 2023

Ben je een professionele kunstenaar, maker of culturele ondernemer en wil je bijdragen aan de kunst en cultuur in de stad? Lees dan verder en solliciteer voor 20 februari 2023 naar een plek in de BACK (Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat).

Subsidies voor kunst- en cultuur in Amersfoort

Binnen de Subsidieregeling projecten professionele kunst en cultuur stelt de gemeente Amersfoort jaarlijks subsidie beschikbaar voor professionele kunst- en cultuurprojecten.

Met 7 andere BACK-leden adviseer je als adviseur bij de BACK het college van burgemeester en wethouders over de subsidieaanvragen. Denk aan aanvragen voor evenementen, fotografieprojecten, tentoonstellingen, vernieuwende theaterproducties of jongerenevents.

Gezien de samenstelling van de commissie zoeken we leden die specifiek kennis en ervaring hebben met culturele evenementen en/of klassieke muziek.

Wat BACK-leden brengen

 • Kennis van de Amersfoortse culturele sector.
 • Ervaring op het gebied van advisering in het kader van subsidieregelingen is een pre.

Wat BACK-leden doen

Twee keer per jaar lezen en beoordelen zij subsidieaanvragen vanuit de criteria en voorwaarden van de Subsidieregeling projecten professionele kunst en cultuur.

Tijdens bijeenkomsten van de BACK gaat het om het beoordelen van de plannen en presentaties (pitches) van professionals in de kunst en cultuur, waarmee zij de aanvraag voor een subsidie onderbouwen. De BACK-leden vergaderen en bereiden een gezamenlijk advies aan het college van burgemeester en wethouders voor.

Praktisch

 • De bijeenkomsten en vergaderingen zijn over het algemeen ’s avonds.
 • Zo’n 2 keer per jaar voorbereiding en vergadering: 6-10 uur per keer.
 • Deelnemen aan commissievergaderingen, elke ronde beslaat gemiddeld 3 vergaderdagen.
 • Vanaf 6 maart zal het lezen en beoordelen van de aanvragen voor de 1e ronde starten.
 • De pitchavonden voor de 1e ronde staan gepland op 20, 21 en 22 maart 2023.
 • Het werk is vrijwillig, leden ontvangen:
  • Een vergoeding van € 140,- per dagdeel waarop de vergaderingen plaatsvinden.
  • Een aanstelling voor een periode van 4 jaar.
  • Reiskostenvergoeding op basis van het openbaar vervoer.

Meer specifiek

 • Projectplannen beoordelen en begrotingen lezen.
 • Goed onderbouwd advies schrijven aan het college.
 • Adviseren bij tussentijdse vragen, bijvoorbeeld bij bezwaarprocedures of een nieuwe subsidieregeling.

Interesse? Reageer voor 20 februari

Reageer per e-mail of neem telefonisch contact op.

Voor meer informatie kun je terecht bij de secretaris van BACK, Yvette Kamsteeg, telefoonnummer: 033 469 59 53 /06 50 07 15 21.

Mail je brief met motivatie en cv naar Ondersteuning-WW@amersfoort.nl.

Op donderdag 23 februari hoor je of je uitgenodigd wordt voor een gesprek. Gesprekken zijn op het stadhuis, op donderdag 2 maart 2023. 

Leden van de adviesgroep kunnen zelf geen subsidies cultureel klimaat aanvragen bij Gemeente Amersfoort.

Voel je thuis in Amersfoort, je bent welkom zoals je bent. Onze kwaliteiten vasthouden en versterken, daar zetten we ons samen voor in. We zijn blij dat iedereen uniek is en zijn nieuwsgierig naar jouw talent.