Meerjarige subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020-2023

Deze subsidieregeling heeft als doel het versterken van de basisvaardigheden van volwassenen. De subsidie is beschikbaar voor organisaties die onderwijs op het gebied van taal, rekenen, schrijven en digitale vaardigheden bieden.

Voor wie

De subsidie is voor organisaties die onderwijs aanbieden op het gebied van taal, rekenen, schrijven en digitale vaardigheden aan volwassenen van 18 jaar of ouder, die niet verplicht zijn om in te burgeren.

De subsidie geldt voor de gemeenten Amersfoort, Soest, Nijkerk, Leusden, Bunschoten, Baarn en Woudenberg. De gemeente Amersfoort heeft hierin de regie.

Voorwaarden

In de subsidieregeling staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Hierin zijn ook de criteria voor de beoordeling van een aanvraag opgenomen.

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie volwasseneneducatie kon tot en met 13 december 2019.

Afhandeling

Een voorbereidingscommissie heeft een advies uitgebracht over de aanvragen. Dat is gedaan vanuit het Beoordelingsformulier subsidie Volwasseneneducatie 2020-2023 dat als bijlage 2 is opgenomen bij deze subsidieregeling.

Op basis van hun advies heeft het college een besluit genomen over de toekenning van de subsidie.

Contact

Vragen over de subsidieregeling? Neem contact op met Dursun Batman via telefoonnummer 14 033 of stuur een e-mail naar D.Batman@amersfoort.nl.