Ruim 95 miljoen voor duizenden woningen

Amersfoort en het Kabinet hebben afgesproken in de periode tot en met 2030 8.500 woningen te realiseren in Langs Eem en Spoor, Hoefkwartier en Vathorst-Bovenduist (Spoorzone en A1-zone). Het Rijk maakt dit mogelijk door ruim 95 miljoen te investeren in verschillende mobiliteitsmaatregelen. Een groot deel van het bedrag gaat naar investeringen in verbeteringen voor voetgangers, fietsers, deelmobiliteit en openbaar vervoer. Met deze maatregelen kunnen woningen worden gebouwd in leefbare wijken.

Amersfoort groeit de komende jaren door naar een stad met 180.000 inwoners. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk om voor iedereen die hier wil wonen, een woning beschikbaar te hebben in een gezonde stad met schone lucht en veel groen.

Wethouder wonen Astrid Janssen: ‘Ik ben heel blij voor alle Amersfoorters die een woning zoeken. Meer dan de helft van de nieuw te bouwen woningen zijn betaalbaar. Het gaat dan om sociale huurwoningen en middeldure woningen. Waardoor ook mensen die nu geen betaalbaar huis kunnen vinden en daardoor noodgedwongen duur huren of langer dan gewenst thuis wonen, in een passende woning kunnen wonen.’

In het pakket aan maatregelen dat we met de bijdrage uit kunnen voeren, zit onder meer een versterking van fiets- en wandelverbindingen, de ontwikkeling van plekken aan de randen van de stad waar mensen hun auto kunnen parkeren (zogenoemde Hubs), duizenden extra fietsparkeerplekken op Amersfoort Centraal en Amersfoort-Schothorst, de aanpak van de Noordewierweg en de Nieuwe Poort en een ontsluitingsweg voor Vathorst-Bovenduist. Het gaat om bestaande mobiliteitsplannen die we in Amersfoort al wilden ontwikkelen, waar nu geld voor is.  

Wethouder mobiliteit Tyas Bijlholt: ‘Om de stad leefbaar te houden en klimaatverandering tegen te gaan, is het hard nodig om op het gebied van mobiliteit een omslag te maken. We willen naar een stad waar inwoners veel fietsen, lopen en gebruik maken van deelvervoer en openbaar vervoer. Met dit enorm grote bedrag ben ik natuurlijk ongelooflijk blij. Nu kunnen we grote stappen gaan zetten in de ontwikkeling van onze stad.’

Langjarige samenwerking met partners

De afspraken zijn een gevolg van een gezamenlijke inspanning met onze partners in de Metropoolregio Utrecht (MRU), bestaande uit de regio’s U10 en Amersfoort en de provincie Utrecht. Gezamenlijk wordt er voor 1,4 miljard geïnvesteerd in bereikbaarheid van nieuwe woningbouwgebieden in de Metropoolregio Utrecht.

Het Rijk en de regio gaan de komende tijd verder in gesprek over andere voorwaarden van gezonde groei van de regio, zoals groenvoorzieningen, de aanpak van de stikstofcrisis en de uitbreiding van het energienetwerk. Ook gaan we onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om ook na 2030 verder te blijven groeien. Het gaat hierbij o.a. om de verdere versterking van de spoorbereikbaarheid van Amersfoort en de aanpak van Knooppunt Hoevelaken.