Subsidieregeling Groene Daken

Ook dit jaar kun je weer subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak. Hier lees je hoe jij je alvast kan voorbereiden voor een aanvraag in maart.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Dit jaar kan een subsidie worden aangevraagd voor aanleg van een groen dak op een woning, schuur, maar ook op een bedrijfspand of maatschappelijk vastgoed. 

Naast eigenaren, kunnen nu ook huurders en gebruikers van een pand subsidie aanvragen, als ook de eigenaar van het pand vergroening van het dak wil. 

Wat wordt gesubsidieerd?

Alleen voor het materiaal voor het groene dak kun je subsidie ontvangen. Dus niet voor advies- of aanlegkosten. Voor aanleg met een biodivers vegetatiepakket ontvang je meer subsidie dan voor een sedumpakket. De hoogte van het subsidiebedrag per aangelegde vierkante meter groen dak hangt ook af van het waterbergend vermogen van het groene dak. Hoe meer water jouw aan te leggen groene dak kan dragen, hoe hoger het subsidiebedrag per vierkante meter. 

Type 

Vegetatiepakket 

Waterbergend vermogen 

Subsidiebedrag 

Sedum 

15-49 L/m2 

€ 20/m2 

Sedum 

> 50 L/m2 

€ 30/m2 

Biodivers 

15-49 L/m2 

€ 30/m2 

Biodivers 

> 50 L/m2 

€ 40/m2 

Je moet minimaal 6 vierkante meter groen dak aanleggen, met een minimaal waterbergend vermogen van 15 liter per vierkante meter. 

Biodivers vegetatiepakket

Een biodivers vegetatiepakket bestaat voor meer dan 30% uit kruiden en bloemen. Dit maakt het dak aantrekkelijk voor insecten en andere kleine dieren die in het dak leven en voeden. Hierdoor wordt het groene dak een belangrijke leefomgeving voor deze dieren en draagt het bij aan de biodiversiteit in de stad.

Een biodivers vegetatiepakket met veel kruiden en bloemen is niet alleen goed voor de natuur, maar ook mooi om naar te kijken. Het geeft het groene dak een kleurrijke en levendige uitstraling.

Waterbergend vermogen

Het vermogen van een groen dak om water op te slaan, heet het waterbergend vermogen. Dit is hoeveel regenwater het dak kan vasthouden en wordt uitgedrukt in liters per vierkante meter (L/m2). Het vermogen hangt af van de dikte van de groene laag en wat voor grond er gebruikt is. Het verschil in gewicht tussen een groen dak dat droog is en een groen dak dat vol water zit, is afhankelijk van hoeveel massa de groene laag heeft. Sommige groene lagen, zoals gras, zijn lichter dan andere, zoals sedum.

Wat kun je nu al voorbereiden?

  • Oriënteer je vast op jouw keuze. Een biodivers vegetatiepakket levert een grotere bijdrage aan de biodiversiteit, dan een sedumdak.  
  • Kan jouw dak het gewicht van een groene bedekking dragen? Laat je adviseren door een constructeur over de draagkracht van jouw dak.  
  • Huur of gebruik je een pand, maar ben je niet de eigenaar? Overleg dan met de eigenaar en regel de toestemming voor de aanleg van een groen dak met het toestemmingsformulier dat je hieronder kunt downloaden. 
  • Is in jouw woonsituatie sprake van een Vereniging van Eigenaren? Overleg dan jouw wens en de mogelijkheden voor vergroening van het dak en vraag de subsidie aan via de (rechtspersoon van de) Vve. 
  • Ben je ondernemer? Dan moet je bij jouw subsidieaanvraag een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring inleveren. 
  • Maak een foto van het dak dat je wil gaan vergroenen. Op deze foto moet het totale oppervlak dat je wil vergroenen goed zichtbaar zijn. De foto is nodig voor de beoordeling van jouw subsidie-aanvraag.

Al aangelegde groene daken komen NIET voor subsidie in aanmerking. 

Hoe gaat de toekenning van de subsidie?

Stap 1: aanvraag indienen, voorlopig bericht

Als je jouw aanvraag met de benodigde documenten hebt ingediend, dan krijg je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden te horen of je in aanmerking komt voor subsidie en wat het te ontvangen bedrag is. 

Stap 2: groen dak aanleggen en gereed melden

Na bericht over jouw subsidieaanvraag heb je 7 maanden de tijd om het groene dak aan te (laten) leggen. Na aanleg toetsen we of de aanleg heeft plaatsgevonden volgens jouw aanvraag. Daarvoor lever je binnen die 7 maanden de factuur, betaalbewijs en een foto van het aangelegde dak aan.  

Stap 3: toets en uitbetaling

Is het dak volgens de aanvraag uitgevoerd? Dan krijg je het toegezegde subsidiebedrag uitgekeerd. Heb je minder oppervlak vergroend of het dak niet vergroend? Dan heeft dat gevolgen voor de toegekende subsidie. Het bedrag kan worden verminderd of wordt geweigerd wanneer je niet meer aan de voorwaarden voldoet. 

Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Voor woningen en schuurtjes

Voor 2023, 2024, 2025 en 2026 is er elk jaar € 100.000,- beschikbaar aan subsidie voor de aanleg van een groen dak op woningen en schuurtjes. De aanvraagperiode loopt elk jaar van 1 maart tot en met 31 oktober of tot beschikbare subsidiejaarbedrag van € 100.000,- op is. Zijn er op de laatste dag van openstelling nog meerdere aanvragen ingediend, dan loten we daaruit voor het resterende subsidiebedrag. Daarna sluiten we voor dat jaar de aanvraag. In het volgende kalenderjaar kan dan vanaf 1 maart weer een subsidie worden aangevraagd. 

Voor bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed

De subsidieaanvraag voor bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed loopt van 1 maart 2023 tot en met 31 oktober 2026 of tot het subsidieplafond van € 600.000,- bereikt is.

Wet- en regelgeving

Hier vind je binnenkort een link naar de nieuwe subsidieregeling op overheid.nl.

Dak geschikt?

Op de pagina Meer groen? Leg een groen dak aan vind je informatie over wanneer je dak geschikt is.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Tessa Baart. Stuur daarvoor een e-mail naar: groendak@amersfoort.nl