Wijkwarmteplan Schothorst-Zuid

In Amersfoort zijn we hard aan de slag om de CO₂-uitstoot terug te brengen en te stoppen met het gebruik van aardgas. Schothorst-Zuid is de eerste wijk waarvoor de gemeente en de woningcorporaties een concreet voorstel hebben gemaakt. De Rijksoverheid heeft ons helaas eind oktober 2020 laten weten dat gemeente Amersfoort niet in aanmerking komt voor een bijdrage van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Betaalbare oplossing

71 gemeenten hebben een plan ingediend en 19 daarvan hebben een subsidie toegekend gekregen. Amersfoort zat daar niet bij. Dit is in de eerste plaats jammer voor de bewoners. Wij hadden hen met deze subsidie kunnen voorzien van een betaalbare aansluiting op een warmtenet. Een buurt voorzien van een warmtenet waarbij betaalbaarheid een keiharde randvoorwaarde is, is geen gemakkelijke opgave. Dat is niet alleen hier in Amersfoort zo, maar in heel Nederland. We hebben hierbij de subsidies van het rijk heel hard nodig.

Hoe verder

Het niet verkrijgen van de subsidie betekent nu een pas op de plaats en verder zoeken naar mogelijkheden. Hierover gaan we in overleg met onze partners, de woningcorporaties en met de bewoners.

Hieronder kun je de documenten downloaden die over de subsidie Aardgasvrije Wijken gaan:

Video

Gemeente Amersfoort | Aardgasvrij

Achtergrondinformatie

In 2019 is er een onderzoek geweest naar de (technische en financiële) mogelijkheden om de huizen in Schothorst-Zuid te isoleren en aardgasvrij te maken. 10 huiseigenaren deden hieraan mee. Het gaat om verschillende woningtypes en verschillende gezinssituaties. Ook is er een marktconsultatie geweest voor de aanleg van een stadsbreed warmtenet. De uitkomsten zijn verwerkt in het voorstel. Dat is op 7 maart 2020 aan de wijk werd gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Gemeente, woningcorporaties en netbeheerder Stedin presenteerden het voorstel hoe de wijk aardgasvrij te maken.

Klimaatplannen

Woon je in de wijk Schothorst-Zuid? Het rapport dat je hieronder kunt downloaden, kun je gebruiken voor het verduurzamen van je eigen woning. In de inhoudsopgave vind je een overzicht van het type woningen dat is onderzocht. De informatie die op jouw type woning van toepassing is, kun je bijvoorbeeld delen met partijen die je kunnen helpen bij het verduurzamen van je huis, zoals het Duurzaam Bouwloket of een leverancier.