Woo-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (de Wob) is vervangen door de Wet open overheid (de Woo). Deze wet heeft als doel om gemeentes en andere overheden transparanter te maken. Het grote verschil met de Wob is dat de gemeente Amersfoort informatie nu actief gaat delen. De komende 5 jaar gaan we dat steeds meer doen. In de tussentijd kun je een Woo-verzoek doen om informatie op te vragen.

Woo-verzoek doen

Een Woo-verzoek kun je online doen. Daarvoor heb je DigiD nodig.

Aanvragen

Woo-verzoek via e-mail

Je kunt je verzoek ook per e-mail doen. Stuur dan een e-mail naar info@amersfoort.nl. Geef duidelijk aan dat het om een Woo-verzoek gaat. Geef aan welke informatie je wilt krijgen. Voeg een elektronische handtekening toe.

Woo-verzoek per brief

Een verzoek doen per post kan ook. Stuur je verzoek naar het College van burgemeester en wethouders of naar de gemeenteraad van Amersfoort. Adres:
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Geef duidelijk aan dat het om een Woo-verzoek gaat en welke informatie je wilt krijgen.

Woo-verzoek via telefoon

Doe je je verzoek liever via de telefoon? Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 033. Geef duidelijk aan dat het om een Woo-verzoek gaat.

Geheime informatie

Informatie van de overheid moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). Amersfoort wil dat ook en maakt daarom bijna alle bestuursinformatie openbaar. Maar soms moet informatie (tijdelijk) geheim blijven. Bijvoorbeeld:

  • een geplande grondverkoop
  • de opsporing van strafbare feiten
  • persoonlijke gegevens
  • vertrouwelijke gegevens van bedrijven

Beoordeling van je verzoek

Iedereen mag een Woo-verzoek doen bij de gemeente. Daarmee vraag je of de geheime informatie toch openbaar kan worden. De gemeente beoordeelt dat. In de wet staan alle zogenoemde weigeringsgronden. Dat zijn de redenen om de informatie tóch geheim te houden.

Je vindt de wettekst via de website Overheid.nl.

Besluit van de gemeente

Na ontvangst van het Woo-verzoek door de gemeente, ontvang je een bevestiging. Als er nog vragen zijn over je Woo-verzoek, neemt de behandelaar binnen 2 weken contact met je op.

De gemeente heeft 4 weken de tijd om een besluit over je verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met 2 weken worden verlengd. Hier krijg je dan een bericht van.