Alcoholwetvergunning

Algemeen

Wil je als ondernemer alcohol verkopen? Dan heb je een alcoholwetvergunning nodig. Dit geldt voor bijvoorbeeld restaurants, slijterijen of sportkantines. Een alcoholwetvergunning is gebonden aan een persoon en adres.

Aanvragen

Welk formulier je voor de aanvraag moet gebruiken, ligt aan het soort onderneming dat je hebt. Voor slijterijen en horeca gebruik je model A. Als vereniging of stichting gebruik je model B. De formulieren kun je hieronder downloaden.

Wijzigingen doorgeven

Als er zaken veranderen in je bedrijf, vereniging of stichting, moet je dat bij ons melden. Als de leidinggevende verandert, meld je dat met het zogenoemde K-formulier. Voor dit formulier heb je DigiD of eHerkenning nodig. De ondernemer moet de melding zelf doen.

Melding doen

Verandert er iets anders? Zijn er bijvoorbeeld bouwtechnische aanpassingen aan het pand, verandert de rechtsvorm of veranderen de activiteiten? Dan moet de vergunning aangepast worden. Gebruik daarvoor het formulier dat je ook voor de aanvraag van de Alcoholwetvergunning gebruikt.

Kosten

  • Een aanvraag van een alcoholwetvergunning kost € 850,- .
  • Een melding van een nieuwe leidinggevende kost € 210,- per leidinggevende, met een maximum van € 420,-.
  • Melding van gewijzigde inrichting: € 425,- .

Na je aanvraag

Binnen 8 weken ontvang je een besluit over de aanvraag. Als de vergunning is verleend, publiceren we dit en volgt een bezwaartermijn van 6 weken. Je mag wel meteen beginnen.