Amersfoort werkt aan een inclusieve stad

Samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners werkt de gemeente aan het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat elke inwoner zich thuis voelt in onze stad. Waar iedereen op zijn eigen manier meedoet en waar er voor iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning is. In een inclusieve stad hoort iedereen erbij.

Beleidskader

Hoe Amersfoort aan een inclusieve stad werkt, staat in het Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad 2021-2026. Dat is op 23 maart 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin staan de doelen en ambities als het gaat om ondersteuning, (jeugd)zorg, onderwijs, minimabeleid, participatie, toeleiding naar werk, diversiteit, antidiscriminatie en sociale veiligheid in Amersfoort.

Lees meer over de speerpunten uit het beleidskader.

Informatie over hulp, zorg, onderwijs en jeugd voor inwoners

Denktank Inclusieve Stad

Gemeente Amersfoort vindt de ervaringen van inwoners belangrijk bij het verbeteren van beleid en de uitvoering daarvan. In de Denktank Inclusieve Stad zitten betrokken stadsgenoten die hun kennis en ervaringen delen en advies geven aan de gemeente over sociale thema's. Met als doel: een stad waarin iedereen mee kan doen. Kijk voor meer informatie op de pagina Denktank inclusieve stad of stuur een e-mail naar inclusievestad@amersfoort.nl.

Nieuwsbrief Inclusieve Stad

Werk je in of rond het sociaal domein? Of ben je geïnteresseerd in de ontwikkelingen van Amersfoort inclusieve stad? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Inclusieve stad.

Aanmelden