Betaalbare woningen aan de Nijkerkerstraat

In de gemeente Amersfoort is een grote vraag naar tijdelijke en betaalbare woningen. Er is sprake van woningnood en er is een tekort aan opvangplekken. Vooral voor jongeren en statushouders zijn er dringend extra woningen nodig. Tijdens een zoektocht naar locaties waar woningen gebouwd kunnen worden, is een locatie gevonden aan de parallelweg langs de Nijkerkerstraat, tussen Nijkerkerstraat 31 en 33.

Gemengd wonen

Het gaat om ongeveer 40 woningen, voor een periode van 10 jaar. De helft van de woningen komt beschikbaar voor alleenstaande woningzoekenden, met voorrang voor jongeren. De andere helft is voor statushouders. We willen het woonproject Nijkerkerstraat als gemengd wonen ontwikkelen. Dat betekent dat verschillende mensen bewust samen wonen, contact onderhouden en elkaar helpen zodat de locatie als zelfstandig functionerende gemeenschap of ‘community’ gaat fungeren. Aandacht voor het faciliteren van ontmoetingsplekken en de inzet van extra sociaal beheer en een community-coach zijn hiervoor belangrijke succesfactoren.

Impressie van de woningen

Betaalbare woningen aan de Nijkerkerstraat impressie 1 Betaalbare woningen aan de Nijkerkerstraat impressie 2 Betaalbare woningen aan de Nijkerkerstraat impressie 3 Foto van het interieur Plattegrond

Inloopbijeenkomst 7 december

Op woensdag 7 december 2022 heeft in The Old Pepper Mill, Nijkerkerstraat 43A Hoevelaken een inloopbijeenkomst over dit project plaatsgevonden. Tijdens de inloopbijeenkomst waren er medewerkers van de gemeente Amersfoort en de woningcorporatie aanwezig om het plan toe te lichten en vragen te beantwoorden. Bewoners konden een reactie op het plan geven. Deze reacties zijn samengevat en de gemeente en de corporatie Omnia Wonen gaan aandachtspunten, wensen en signalen van bewoners betrekken bij de uitwerking van het plan. 

Informatie en contact

Als je vragen hebt, dan kun je contact opnemen via i.houtsma@amersfoort.nl.