Bezwaar tegen WOZ-waarde

Vind je de vastgestelde WOZ-waarde niet juist of staat er een fout op het aanslagbiljet? Neem dan eerst telefonisch contact op met onze taxateurs via 14033.

Contact met taxateur

Heb je vragen? Maak een afspraak met de taxateur. De taxateur neemt dan binnen 5 werkdagen contact met je op. Lukt dit niet, dan kun je ook contact opnemen via telefoonnummer 14 033.

Afspraak maken

Taxatieverslag inzien

Heb je twijfels over de vastgestelde WOZ-waarde? Je kunt het taxatieverslag WOZ en het aanslagbiljet met de WOZ-waarde van je pand of perceel online bekijken. Log in met DigiD (als bewoner) of eHerkenning (als bedrijf). Kies bij het inloggen voor de juiste optie.

Aanvragen

Heb je daarna nog vragen? Bel dan eerst de taxateur op 14 033 voordat je een bezwaarschrift indient.

Bezwaar maken

Meestal worden onduidelijkheden weggenomen in een gesprek met de taxateur. Ben je alsnog van mening dat de WOZ-waarde niet correct is? Dan kun je bezwaar maken.

Je kunt bezwaar maken tot 6 weken na de dagtekening (datum) die op het aanslagbiljet staat. Bezwaar maken tegen de tarieven van de belastingen is niet mogelijk. Die zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Je kunt online bezwaar maken door in te loggen met DigiD (als bewoner) of eHerkenning (als bedrijf). Kies bij het inloggen voor de juiste optie. Je krijgt altijd een ontvangstbevestiging van je bezwaar.

Bezwaar maken

Voor reclamebelasting, precariobelasting en de BIZ-bijdrage kun je online geen bezwaar indienen. Dit kan alleen schriftelijk.

Schriftelijk bezwaar maken

Verstuur je je bezwaar liever per post? Dat kan op 2 manieren:

  1. Download het formulier, print het uit en vul het in.
  2. Bestel een formulier via telefoonnummer 14 033.

Voorwaarden

  • Je geeft je bezwaar binnen 6 weken door. De 6 weken gaan in op moment dat het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen is verstuurd. Deze datum vind je op het aanslagbiljet.
  • Je geeft aan waar je het niet mee eens bent.
  • Je legt uit waarom je het er niet mee eens bent.
  • Je bezwaar gaat niet over de tarieven.

Meerdere uitspraken

Als je bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, maak je automatisch ook bezwaar tegen de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting. Maak je daarnaast bezwaar tegen de afvalstoffenheffing en/of de hondenbelasting? Dan kun je meerdere uitspraken krijgen op je bezwaar.

Woningen in aanbouw

Op de pagina Inzicht in de WOZ-waarde lees je hoe de WOZ-waarde wordt vastgesteld voor een woning in aanbouw.