Deelvervoer

Amersfoort groeit. En daarmee ook het aantal fietsen, scooters en auto’s. Het wordt dus steeds drukker op straat. Het tekort aan parkeerplekken wordt groter en er is steeds minder ruimte voor groen. Om over de luchtvervuiling nog maar niet te spreken. Door voertuigen met elkaar te delen, hebben we er minder van nodig. Ook ontstaat er meer plek voor woningen, groen of speelplaatsen.

Voordeel voor jou

Deelvervoer kan ook voor jou persoonlijk veel voordelen hebben. Zo betaal je vaak alleen de minuten die je de scooter, fiets of auto gebruikt. Dat scheelt je dus een dure aankoop of hoge onderhoudskosten. Verder is het een mooie aanvulling op het openbaar vervoer. Want met een deelfiets of -scooter ben je sneller bij je bus of trein. En na je reis met het openbaar vervoer bereik je gemakkelijker je eindbestemming.

Vaste parkeerplekken binnenstad

Op dit moment mogen deelfietsen en deelscooters overal geparkeerd worden. Dit zorgt voor situaties waarbij stoepen zijn geblokkeerd. Omdat toegankelijkheid ook een belangrijk speerpunt is voor de gemeente, worden er vaste parkeerplekken ingevoerd. Eerst in de binnenstad en later in 2023 in delen van Kruiskamp en Soesterkwartier, want de druk op de ruimte en de stoepen is daar groot. De deelfietsen en -scooters moeten dan bij een van de locaties neergezet worden. Buiten deze vaste plek mogen de deelfietsen en -scooters niet geparkeerd worden. Kort parkeren is wel mogelijk. De app van de aanbieder zorgt ervoor dat de fietsen niet geparkeerd kunnen worden op plekken waar dit niet mag.

Wat betekent dit?

In januari worden er 18 locaties (hubs) aangelegd. De vakken zijn dan zichtbaar via klinkerbestrating, tegels, borden en virtueel via de app van de aanbieders. Er is rekening gehouden met de fietsparkeerdruk, afstand tussen de parkeerplekken, beschikbare ruimte en het huidig gebruik van de deelvoertuigen. De ruimte in de binnenstad is beperkt  en niet alle beschikbare ruimte is eigendom van de gemeente. De kaart met de vaste parkeerplekken is hieronder te bekijken en vanaf begin januari ook zichtbaar in de app van de aanbieders (TIER, Check en Bird).

Kaart met daarop aangegeven de vaste parkeerplekken

Locaties vaste parkeerplekken deelscooters en -fietsen binnenstad

Bezwaar maken

Het besluit is op dinsdag 22 november 2022 gepubliceerd. Je kan binnen 6 weken jouw bezwaar indienen. Meer informatie over bezwaar maken staat op www.amersfoort.nl/bezwaar.

Deelfietsen

Pak de elektrische deelfiets voor kleine ritjes naar bijvoorbeeld trein of bus. In de app van de aanbieder zie je waar de fietsen staan. Je betaalt meestal per minuut. De deelfietsen hebben geen vaste parkeerplekken. Voor de deelfietsen gelden dezelfde regels als voor je eigen fiets. Zorg dat je de fiets goed parkeert. Zo zorgen we dat de stad toegankelijk blijft.

Aanbieders deelfietsen

Vrouw op een deelfiets

Deelscooters

De elektrische deelscooter kan een goed alternatief zijn voor de auto, zeker op de korte afstand. Ook als vervanging van de eigen scooter is een elektrische deelscooter een goed alternatief voor korte ritjes. Je betaalt per minuut en elektrisch rijden is schoon, stil en helpt bij het terugdringen van de CO2-uitstoot.

In de app van de aanbieder zie je waar scooters beschikbaar zijn. De deelscooters hebben geen vaste parkeerplekken. Voor deze scooters gelden dezelfde parkeer- en verkeersregels als voor je eigen scooter. Zorg dat je de scooter goed parkeert. Zo zorgen we ervoor dat de stad toegankelijk blijft.

Aanbieder deelscooters

Foto van iemand die op een deelscooter rijdt

Deelauto's

Een auto delen heeft veel voordelen ten opzichte van eigen autobezit. Je hebt bijvoorbeeld geen kosten meer voor wegenbelasting, verzekering, onderhoud, parkeervergunning en brandstof. Vaak is het dus goedkoper. Een auto delen zorgt ook voor minder auto’s op straat en minder gereden kilometers. Dat draagt bij aan een leefbare en bereikbare stad. 

Er zijn op loopafstand verschillende type deelauto’s beschikbaar.

Aanbieders deelauto's

Kijk op de websites van de aanbieders voor meer informatie:

Ervaar je overlast van deelauto’s? Neem contact op met de aanbieder van de deelauto.

Man bij deelauto

Top 5 voordelen

Kostenbesparing 

Heb je alleen af en toe een auto of scooter nodig? Bespaar jezelf dan de dure aankoop, vaste lasten en onderhoudskosten. Bij deelfietsen en deelscooters betaal je alleen bij gebruik. Reken uit je winst.

Bereikbaarheid

Om de prettige leefruimte in de stad te behouden willen we zo min mogelijk wegen aanleggen of verbreden. Met minder auto’s op de weg, kunnen we toekomstige filevorming voorkomen en houden we alle delen van onze stad bereikbaar.

Meer leefruimte

Gemiddeld kan 1 deelauto 5 eigen auto’s vervangen. En heel logisch: hoe minder auto’s, hoe minder parkeerplaatsen. En hoe minder parkeerplaatsen, hoe meer ruimte voor bijvoorbeeld parken en speeltuinen.

Meer betaalbare huizen

Als er bij een nieuwbouwproject minder plek voor auto’s gereserveerd hoeft te worden, kunnen er op die plek meer huizen worden gebouwd. En dat is hard nodig.

Schoner reizen 

Elektrisch deelvervoer maakt het voor iedereen mogelijk schoner te reizen. De aanschaf van een elektrische auto of scooter is (nog) vaak best duur. Met deelvervoer betaal je alleen bij gebruik en is schoon rijden dus een stuk goedkoper!

Vergunning voor deelvervoer

Vanaf 1 januari 2021 moeten aanbieders van deel(bak)fietsen, deelsnor- en bromfietsen en deelsteps een vergunning hebben. Drie aanbieders hebben een vergunning voor het plaatsen van deelfietsen en deelscooters: Bird, Tier en Check. Deze vergunningen gelden tot en met 31 mei 2023. Het gaat om een proef die wordt geëvalueerd. Met de uitkomst van de evaluatie kijken we op welke manier we de nieuwe regels voor de vergunningen aanpassen.

Wil je deelauto’s aanbieden in de gemeente Amersfoort? Neem  contact op met de gemeente over de voorwaarden en het aanvraagproces via deelmobiliteit@amersfoort.nl.

Mobility as a Service

We willen het nieuwe concept Mobility as a Service (MaaS) invoeren. Kijk voor meer informatie op de pagina Mobility as a Service (MaaS).

Groeiende stad vraagt andere manier van reizen

Op 1 november 2022 plaatsten we onderstaand nieuwsbericht:

Amersfoort is een populaire stad om in te wonen. Niet zo gek als je kijkt naar de goede bereikbaarheid, de ruimte om ons heen en al het groen. Dit willen we natuurlijk graag zo houden. Maar als Amersfoorters staan we wel voor een uitdaging. Want onze stad groeit. En best hard ook. Tot 2030 moeten er elk jaar 1.000 woningen bijkomen. We verwachten dat de stad in 2040 zo’n 180.000 inwoners telt. Met minstens net zoveel fietsen, scooters en auto’s.

Amersfoort kan alleen op een gezonde manier groeien als er geen toename plaatsvindt van het autoverkeer in de stad. De gemeente geeft daarom voorrang aan lopen, fietsen, openbaar vervoer én deelmobiliteit boven een eigen auto. Door te delen daalt het aantal geparkeerde auto’s en het aantal autoritten in de stad. Daarmee zorgen we voor meer ruimte voor groen en voor spelende kinderen.

Evaluatie

Amersfoort wil in stappen groeien naar een stadsbreed aanbod van deelvervoer. Van deelauto’s, deelfietsen tot deelscooters. En hopelijk in de toekomst ook deelbakfietsen. De gemeente stelt voorwaarden aan de plaatsing van deelvervoersmiddelen in de openbare ruimte. Drie aanbieders van deelfietsen en deelscooters hebben een vergunning tot en met 31 mei 2023 (Check, Bird en Tier). Het gaat om een proef die op  dit moment wordt geëvalueerd.

Er zijn in september 2022 enquêtes afgenomen onder de gebruikers van deelscooters en deelfietsen en onder de leden van het AmersfoortPanel (inwoners van Amersfoort). Ook analyseren we de meldingen die binnenkomen bij de gemeente. En we vragen de data over het gebruik en de meldingen op bij aanbieders van deelfietsen en deelscooters. We verwachten eind 2022/begin 2023 de eerste uitkomsten te kunnen delen. De voorwaarden/regels voor de vergunning worden daarna (naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023) vastgesteld. Op basis daarvan kunnen aanbieders van deelvoertuigen een vergunning aanvragen. Vooruitlopend daarop kijken we nu hoe we de overlast kunnen verminderen van de  deelfietsen en – scooters die hinderlijk staan, door het aanleggen van vaste plekken. 

De toekomst van mobiliteit: MaaS

Bij nieuwbouwprojecten mogen ontwikkelaars minder parkeerplekken aanleggen als zij goed deelvervoer aanbieden. Nieuwe bewoners op deze locaties kunnen dan niet zo maar hun eigen auto voor de deur parkeren. Zo proberen we het deelvervoer te stimuleren, zodat er minder auto’s en dus minder parkeerplekken nodig zijn. Aantrekkelijk alternatief vervoer en voldoende beschikbaarheid zijn dan wel van groot belang, waaronder openbaar vervoer, deelauto’s, -fietsen en -scooters. Ook werken we toe naar een platform inclusief app, waarin je een reis kunt plannen, boeken en betalen. Hierin vind je alle mogelijke reisopties en aanbieders. Van trein en bus tot huurauto en deelfiets. Zo willen we ervoor zorgen dat vervoer voldoende beschikbaar is. Dit concept noemen we ‘Mobility as a Service’ (MaaS).

Contact

Heb jij ideeën, vragen of opmerkingen over deelvervoer in de stad? Mail naar: deelmobiliteit@amersfoort.nl of bel 14 033.