Inspreken tijdens De Ronde

Je kunt tijdens De Ronde je mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Je maakt dan gebruik van het zogenoemde spreekrecht.

Hoe het werkt

Je kunt inspreken op onderwerpen die als 'peiling' of 'voorbereiding besluit' op de agenda staan. Raadsleden horen graag wat jij te zeggen hebt. Zij kunnen dit gebruiken in de afweging die ze maken als ze een besluit nemen.

De agenda van de vergaderingen wordt 12 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op amersfoort.raadsinformatie.nl.

Aanmelden

Als je wilt inspreken, neem dan contact op met de raadsgriffie. Dat kan via telefoonnummer 033 469 4379 of door een e-mail te sturen naar gemeenteraad@amersfoort.nl.

Je mag je ook nog vlak voor het begin van een vergadering aanmelden bij de voorzitter van de vergadering