Landelijke en regionale cultuurfondsen

Bekijk de landelijke en regionale fondsen waar je als culturele ondernemer subsidie kan aanvragen.

Fondsenboek 2023

Een volledig fondsenoverzicht vind je in het Fondsenboek 2023. Lees er meer over op de website van Walburg Pers

Landelijke fondsen

De Rijksoverheid verstrekt via 6 Rijkscultuurfondsen subsidies aan instellingen, kunstenaars en makers:

  • Fonds Podiumkunsten
  • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Mondriaan Fonds voor beeldende kunst en erfgoed
  • Filmfonds voor filmmakers
  • Nederlands Letterenfonds voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals
  • Fonds voor Cultuurparticipatie voor deelname aan cultuurprojecten

De cultuurfondsen zijn actief binnen alle culturele disciplines: architectuur, digitale cultuur en vormgeving, beeldende kunst, erfgoed, film, letteren, podiumkunsten en cultuurparticipatie en -educatie. Kijk voor meer informatie op de website Rijkscultuurfondsen.

Regionale steun

Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht

Het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht biedt financiering aan culturele en creatieve organisaties om een innovatief idee te onderzoeken, ontwerpen en uit te voeren. Lees er meer over op de website van het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

Op de website van Provincie Utrecht vind je een overzicht van de cultuur- en erfgoedsubsidies van de Provincie Utrecht.