Leidraad duurzame nieuwbouw Amersfoort

Amersfoort groeit. Volgens het Deltaplan van de gemeente moeten er 1.000 woningen per jaar bij worden gebouwd om zo tegemoet te komen aan de vraag. Dat doen we met aandacht voor verschillende woonwensen en inkomens en voor onze omgeving en de kwaliteiten van onze stad. En juist voor de leefbaarheid nu en in de toekomst doen we dat zo duurzaam mogelijk.

Leidraad/handreiking duurzame nieuwbouw

Wat betekent duurzame nieuwbouw? Aan welke maatregelen moet je dan denken? Wat zijn landelijke eisen en waar gaan we als gemeente nog een stapje verder?

De Leidraad voor duurzame nieuwbouw biedt antwoord op vragen als:

  • Welke terminologie wordt gebruikt en wat betekent dat?

  • Hoe ziet het proces van duurzame nieuwbouw eruit?

  • Wat is wettelijk geregeld als het gaat om energietransitie, circulaire (bouw) economie, klimaatbestendigheid, groen en gezondheid en duurzame mobiliteit?

  • Waar streven we als gemeente naar en wat zijn mogelijke maatregelen om bij te dragen aan de duurzaamheidsopgaven?

Deze leidraad/handreiking is een hulpmiddel om jouw weg te vinden in alle (spel)regels. Het document is opgesteld in april 2020. We proberen het zo actueel mogelijk te houden. De laatste herijking was in augustus 2021. Je kunt de leidraad hieronder downloaden.

Op tijd in gesprek

Naast de praktische informatie maakt de leidraad ook duidelijk dat het belangrijk is om in een vroeg stadium na te denken over het thema duurzaamheid. Hoe eerder je met architecten, ontwikkelaars, toeleveranciers en anderen het gesprek aangaat, hoe makkelijker en goedkoper het wordt. De vraag begint al bij de oriëntatie van de woningen/woongebouw, de gebouwvorm, het ontwerp, de omgeving, tot aan de keuze voor de installatie en de bouwmaterialen. Als gemeente denken we graag met je mee en kunnen we waar mogelijk onze expertise inbrengen. Zo zorgen we samen dat Amersfoort alle kansen voor een duurzame groei benut.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over de leidraad? Dan horen we dat graag. Mail naar samenduurzaam@amersfoort.nl.

Inspirerende voorbeelden

Op het platform Amersfoort Duurzaam staan voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.