Subsidieregeling Groene Daken (gesloten)

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw, garage of woning vergroenen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Met de subsidieregeling wil Gemeente Amersfoort huiseigenaren stimuleren hun woonomgeving te vergroenen. Dit helpt bij de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering.

Aanvraag 2022

De aanvraag voor 2022 is inmiddels gesloten. Omdat het subsidieplafond niet is bereikt, is er niet geloot. De meeste aanvragen zijn verwerkt. In week 16 hebben de laatste aanvragers een bericht ontvangen. 

Ook in 2023 is het weer mogelijk om een subsidie aan te vragen.

Bewijs van aanleg

Bewaar de getekende offerte en betaalbewijzen nog een jaar na subsidievaststelling. Maak een foto van het dak net voor en na aanleg van de vergroening. De subsidie wordt direct vastgesteld. Of het groene dak echt is aangelegd, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Kun je de aanleg niet bewijzen, dan wordt het subsidiebedrag teruggevorderd.

Wet- en regelgeving

De subsidieregeling is in 2021 ingesteld voor 4 jaar, in 2022 met aanpassingen. Lees meer over de Subsidieregeling Groene Daken 2021-2024 op de website Overheid.nl.

Beschikbaar budget

De hoogte van het subsidieplafond van deze subsidieregeling wordt elk jaar door het college vastgesteld. Voor 2022 is dat € 100.000,-.

Dak geschikt?

Op de pagina Meer groen? Leg een groen dak aan vind je informatie over wanneer je dak geschikt is.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Tessa Baart.

E-mail: groendak@amersfoort.nl