Tijdelijke uitbreiding azc

Naast de gezinslocatie aan de Barchman Wuytierslaan is sinds 19 december 2022 een tijdelijke opvang geopend voor 300 asielzoekers.

Locatie

Deze plek is geschikt, omdat er nog nutsvoorzieningen en fundering aanwezig waren van de vorige keer dat op deze plek units stonden. Daarnaast zijn voorzieningen aanwezig in het naastgelegen azc.

Zon en Schild

Sommigen vragen zich af waarom we niet bijvoorbeeld voor Zon en Schild als locatie hebben gekozen. Zon en Schild staat niet leeg en wordt momenteel gebruikt voor onder meer tijdelijke opvang van circa 20 alleenstaande minderjarige statushouders door Stichting Nidos. 

Daarnaast zijn er ontwikkelingsplannen, zie ook:

Termijn

Op dit moment is extra opvang van vluchtelingen nog steeds heel dringend. Deze nieuwe, tijdelijke locatie is maximaal 3 jaar beschikbaar.

Voor wie?

In de tijdelijke units gaat het om vluchtelingen die al asiel hebben aangevraagd. Op dit moment komen de asielzoekers die in Nederland asiel aanvragen, voornamelijk uit Syrië, Somalië, Afghanistan, Turkije, Jemen en Iran.

Amersfoort en het COA willen hier toewerken naar de opvang van kansrijke asielmigranten: mensen met een grote kans op een verblijfsvergunning, wat onder andere te maken heeft met het land van herkomst.

Provincie Utrecht en Gemeente Amersfoort willen deze asielmigranten vervolgens huisvesten in deze regio, zodat hun integratietraject meteen in het azc al kan starten. De eerste groep die rond 19 december is geplaatst, bestaat voor het grootste gedeelte uit gezinnen. Dat is ook het streven, maar er is geen garantie dat dit zo blijft. We zijn afhankelijk van de instroom en druk op Ter Apel. Het is de bedoeling dat ze doorstromen naar een woning in de regio, wanneer ze een verblijfsvergunning krijgen. Van deze eerste groep hebben al 130 mensen een verblijfsvergunning.

Oekraïners

Bij het azc gaat het om vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd. Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen om hier opgevangen te worden. Zij verblijven daarom niet in azc-locaties.

Voorzieningen

Een unit bestaat uit een 2-persoonskamer en een 4-persoonskamer, een douche en een toilet. Het is ingericht met stapelbedden, kastruimte, een tafeltje met stoelen en een koelkastje.

Er zijn gemeenschappelijke keukens en wasmachines voor meerdere units. De bewoners krijgen leefgeld om zelf onder meer boodschappen mee te doen in een naburige supermarkt of op de markt.

Ze kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes in het hoofdgebouw: daar is een huiskamer voor vrouwen, een huiskamer voor mannen, een sportruimte en er zijn leslokalen voor taallessen. Buiten op het azc-terrein zijn ook sport en speelplekken.

Onderwijs en inburgeren

De kinderen kunnen naar de Taalschool voor basisonderwijs of voor voortgezet onderwijs. Wanneer ze voldoende Nederlands spreken, kunnen ze instromen op het reguliere onderwijs.

De volwassen bewoners van het azc krijgen Nederlandse taallessen (NT2) door het COA. Wanneer zij een verblijfvergunning (status) krijgen, worden asielzoekers ‘statushouders’. Normaliter mogen statushouders pas inburgeren, wanneer ze een huis toegewezen krijgen. Maar voor de groep statushouders die al aan de regio Amersfoort is gekoppeld, onderzoeken we hoe zij zo snel mogelijk kunnen starten met hun inburgering. Zo mogelijk dus al vóórdat ze een huis hebben. Denk daarbij aan: verdergaande Nederlandse lessen, (vrijwilligers)werk, etc.

Spullen doneren

Voor wie spullen wil doneren:

  • Fietsen (om bijv. naar de supermarkt te gaan) zijn zeer welkom, die mogen gewoon afgegeven bij de receptie van het azc.
  • Speelgoed graag via de Speelgoedbank;
  • Kleding graag via de Kledingbank;
  • Geen meubels: de units zijn ingericht en wegens brandgevaar mag er niet meer in de kamers staan.
  • Keukengerei: de keukens zijn voorzien van pannen etc.

Vrijwilligerswerk

Dit kan voor verschillende partner op het terrein:

Verkeersdruk

De toename van het verkeer naar het azc is beperkt. De asielzoekers hebben geen auto en zullen slechts heel beperkt bezoek ontvangen. Er zal wel meer personeel nodig zijn, waarvan een deel met de auto komt. Daarnaast verwachten we dat er meer asielzoekers in de omgeving zullen gaan wandelen.

Vergunning

Het college heeft op 1 juli 2022 een omgevingsvergunning verleend voor de tijdelijke uitbreiding van het azc op het naastgelegen veldje, voor een periode van 3 jaar. In de vergunning zijn eisen gesteld aan de omheining van het veldje en over de verlichting van het pand om verstoring van het leefgebied van de das te voorkomen. 

Toekomstplannen azc

Om asielzoekers in de toekomst op een goede manier op te kunnen blijven vangen, werken we toe naar een getransformeerd azc in het huidige gebouw. Hiervoor onderzoeken wij de mogelijkheden van een regionale opvanglocatie (ROL) voor in totaal 300 kansrijke asielzoekers, waar gelijk wordt gestart met integreren.

Wat er na 3 jaar met de tijdelijke units zal gebeuren, is nog onduidelijk. Op deze locatie worden ze weggehaald. De eigenaar van het gebied wil hier woningen bouwen en werkt plannen hiervoor uit.

Ontwikkelingen

We krijgen vragen over hoe de samenwerking binnen alle ontwikkelingen in het gebied is. Extra soldaten op de Bernardkazerne, de westelijke ontsluiting, plannen Monseigneur Blom en ontwikkeling bij het Eemklooster?

Het klopt dat er veel ontwikkelingen zijn in dit deel van de stad en dat deze goed op elkaar afgestemd moeten worden. Bij de vaststelling van de visie Gezond Groen is dat ook als belangrijk punt genoemd. De gemeente zoekt uit hoe de afstemming van de verschillende projecten op elkaar verbeterd kan worden. Het planvormingstraject voor het Monseigneur Blomterrein en de tijdelijke uitbreiding van het azc sluiten op elkaar aan.

Toegekende subsidies 2021-22

Contact