Vakantie of verblijf in het buitenland doorgeven

Als je een uitkering krijgt, moet je een vakantie of verblijf in het buitenland aan ons doorgeven. Je mag in totaal 28 dagen per jaar met vakantie. Geef dit uiterlijk een week voor je vertrek aan ons door. Ook als het om een vakantie in Nederland gaat.

Doorgeven

Doorgeven kan op 2 manieren:

  • Vul het gele wijzigingsformulier in. Dit krijg je van je klantmanager.
  • Geef je vakantie of verblijf in het buitenland online door.

Geef je vakantie direct online door. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Aanvragen

Als je werkt of een traject volgt bij arbeidsintegratie

Ga je naar het buitenland? Dan moet je eerst toestemming vragen aan je werkgever of trajectbegeleider. Je vakantie mag je kans op werk namelijk niet in de weg zitten.

Als je terug bent

Je krijgt meestal geen bericht over je melding. Je krijgt wel een brief:

  • als de werkgever of trajectbegeleider die je helpt bij het zoeken naar werk geen toestemming geeft.

  • als je langer op vakantie gaat dan de toegestane periode.

Je hoeft niet te melden dat je terug bent van vakantie.

Meer informatie

Meer informatie over vakantiedagen en verblijf in het buitenland staat in het Spelregelboekje dat je van je klantmanager hebt gekregen. Heb je deze informatie niet (meer) of heb je nog vragen? Bel dan je klantmanager. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 14 033.