Zonnevelden

Gemeente Amersfoort wil een CO2-neutrale stad worden. Om dat doel te bereiken is het belangrijk dat we steeds meer gebruik maken van duurzame energie en minder van fossiele brandstoffen. Op die manier blijven de energielasten betaalbaar, houden we de energievoorziening meer in eigen hand en nemen de hoeveelheid fijnstof en de uitstoot van CO2 af.

Beleidskader zonnevelden

De komende tijd gaan we dus volop inzetten op energie besparen en het toepassen van zonne-energie. Als het om zonne-energie gaat, dan hebben zonnepanelen op daken de voorkeur, maar uit de onderzoeken blijkt dat dit niet voldoende is en we ook zonnevelden nodig hebben. In 2017 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar energielandschappen met zonnevelden en windmolens waaruit is gebleken dat er in Amersfoort mogelijkheden zijn voor het realiseren van 50 hectare aan zonnevelden. In het Beleidskader zonnevelden geven we aan op welke manier dit ingepast kan worden. Met dit beleidskader willen we ruimte bieden voor de ontwikkeling van zonnevelden in Amersfoort en duidelijkheid geven over de criteria waar deze zonnevelden aan moeten voldoen: